Biologische eieren

De kippen uit één stal op onze boerderij mogen elke dag naar buiten. Daar hebben ze per kip de beschikking over 4 m2 (dat is ongeveer even groot als wanneer je twee binnendeuren uit je huis plat naast elkaar op de grond legt). Deze kippen krijgen biologisch voer. 

Er wordt minimaal 1x per jaar gecontroleerd of we aan alle voorwaarden voor biologische productie voldoen. Als alles goed is, ontvangen we hiervoor elk jaar een nieuw Skal-certificaat.

De biologische eieren herkent u aan de ei-code die begint met 0NL. 

De biologische eieren zijn goedgekeurd door