Kippen

Wat is het verschil tussen biologische kippen en scharrelkippen?

Voor ons als pluimveehouder is dat een eitje

Biologische kippen

Biologische eieren worden gelegd door biologische kippen. In deze stal staat eenzelfde systeem als in de scharrelstal. Het grootste verschil met scharrelkippen is dat de biologische kippen biologische voer krijgen (stuk duurder) en ze hebben per kip meer ruimte in de stal. Daarnaast hebben ze een ‘koude scharrelruimte’, dat is een overdekte ruimte waar de scheiding met buiten bestaat uit een gordijn van windbreekgaas. Deze koude scharrelruimte heet Wintergarten. Als er geen ophokplicht is, mogen de biologische kippen elke dag naar buiten. De buitenruimte is minimaal 4 m2 per kip. Dat is méér buitenruimte dan een kind op een gemiddeld kinderdagverblijf heeft! In onze biologische stal hebben we witte kippen die witte eieren leggen.

Scharrel kippen

Scharreleieren komen van scharrelkippen. Dat zijn kippen die hun hele leven binnen wonen. In de stal hebben ze volop de ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen: er zijn verschillende niveaus in het systeem waar de kippen (op stok) kunnen slapen, onbeperkt water kunnen drinken, een stofbad nemen, een eitje leggen of gemengde granen voer kunnen pikken. De kippen kunnen vrij bewegen door de stal. Wij hebben momenteel bruine scharrelkippen die eieren leggen met een bruine schaal.

Algemene informatie

Elk ei krijgt een code, waardoor het ei te traceren is tot op stalniveau.
Het eerste cijfer staat voor het houderij systeem:
0 = biologisch
1 = vrije uitloop
2 = scharrel
daarna volgt de landcode, in ons geval NL
de volgende vijf cijfers vormen de unieke code van het pluimveebedrijf, gevolgd door twee cijfers die het stalnummer aangeven.
Deze codering geldt voor alle eieren die in Europa geproduceerd worden.
Twijfelt u welke eieren in het doosje zitten? Kraak de code!
De eieren van Notters Ei zijn verkrijgbaar bij
De Boerin
Keizerserf 5 in Nijverdal

Openingstijden deboerin.com
Dinsdag, woensdag en donerdag 13 – 17 uur
vrijdag en zaterdag 10 – 17 uur